CRANC #01: Angular / Blanca Rego

El divendres 27 de maig s'inaugura aquesta iniciativa amb la presentació de la primera edició de l'editorial Angular (un llibre i un DVD, la capsa dels quals s'ha produït a la mateixa impremta) i una mostra de treballs de la realitzadora Blanca Rego (de qui l'obra Engram (optical sound #001) forma part de la compilació d'Angular). Aquesta primera sessió, dividida en dues parts diferenciades, proposa un diàleg estètic i semàntic entre treballs que investiguen les possibilitats cinemàtiques i acústiques tant de les eines fílmiques com dels dispositius digitals.

Divendres 27 de maig de 2016 a les 20h
Amb la presència de la realitzadora

1º part: Angular

Remote (2011) Jesse McLean. Video. 11 min
Tokyo-Ebisu (2010) Tomonari Nishikawa. 16 mm/ Video. 5 min
Wingdings Love Letter / Places With Meaning (2012 - 2013) Scott Fitzpatrick. 16 mm/ Video. 5 min. 

2º part: Blanca Rego

Engram (optical sound #001) (2013) Video. 2 min.
You must be complex to want simplicity (2014) Video. 1 min.
Due to Violent Content, and Flashing Lights with Strobe Effects, Viewer Discretion Advised (2015) Video. 1 min.
Nonobjective Cinema (2015) Video. 2 min.
Computer Music Studies: Untitled (2015) Video. 2 min.
Rainbow Britte (2012) Video. 7 min.
Time-Space Compression (2015) Video. 2 min.
Psycho 60/98 (2016) Video. 6 min.

Esdeveniment a Facebook

Tokyo-Ebisu (2010) Tomonari Nishikawa
Wingdings Love Letter / Places With Meaning (2012 - 2013) Scott Fitzpatrick

Nonobjective Cinema (2015) Blanca Rego

Time-Space Compression (2015) Blanca Rego